Неделя 04, Юни 2023г.

 

УЧЕНИЧЕСКИ СПОРТЕН КАЛЕНДАР

/Националния спортен календар на МОН Заповед № РД-09-1313/02.09.2016 г./

учебна  2016/2017година

 

Дата

Спортни прояви

Място на провеждане

Организатор

1

месец

30 септември
октомври и ноември 2016г.

 

Европейски ден на спорта в училище.

Вътрешно-училищни спортни състезания по:

тенис на маса, волейбол, баскетбол,  футбол, шах и бадминтон за момчета и момичета, спортен бридж.

Спортна база на училището;

к-с „Авеню”

Директор и учители по ФВС

2

месец

ноември, декември 2016г. януари, февруари, 2017г.

 

Общински ученически игри по волейбол, баскетбол,  футбол, шахмат, тенис на маса и бадминтон за момчета и момичета

Спортна база  на  община Хасково

Община Хасково учители по ФВС от училище

3

01.03.2017 г. – 31.03.2017 г.

Областни ученически игри по волейбол, баскетбол, футбол, шахмат, тенис на маса и бадминтон за момчета и момичета

Според посочената база в спортния календар на РУО-Хасково за ученическите игри

РУО – Хасково

учители по ФВС

4

11.04.2017 г. – 09.05.2017 г.

Зонални ученически игри по волейбол, баскетбол,  футбол, шах, и бадминтон за момчета и момичета

По Наредба

РУО – Хасково,

МФВС, учители по ФВС

5

10.05.2017 г. –19.05.2017 г.

Участие Финални Ученически игри 2017 година:  волейбол, баскетбол,  футбол, шахмат, тенис на маса и бадминтон за момчета и момичета

По Наредба на БА „Спорт за учащи”

МОН, МФВС, учители по ФВС

6

25 май –
1 юни 2017г.

Състезания в чест на деня на детето – 1 юни

Спортна база в училище и община Хасково

Община Хасково учители по ФВС

7

17.05.2017 г. - Решение на МС 581 03.08.2006 г.

Спортни прояви по случай Деня на българския спорт и професионален празник на работещите в сферата на спорта

Спортна база в училище и община Хасково

Община Хасково, МФВС, учители по ФВС

8

Пролетна и лятна ваканция

Спортни занимания  по време на  ваканциите - плуване,туризъм, спортен бридж, колопоходи, скейборд др.

Спортна база в община Хасково

Община Хасково, МФВС, учители по ФВС

9

Целогодишно

Спорт за децата в свободното време

Спортна база в Община Хасково

Община Хасково,  учители по ФВС.  МФВС, МОН

10

Целогодишно

Общински турнири по футбол,  волейбол, баскетбол,  шах,  тенис на маса, бадминтон  и др. (пролетни, летни, есенни, по случай патронен празник и бележити дати)

Спортна база в Община Хасково, училищна спортна база,

Община Хасково учители по ФВС

11

месец

май,юни,  септември, октомври 2017г.

Провеждане на традиционни спортни походи в рамките на учебната година

 

учители по ФВС

 

Сподели: