ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров", град Хасково

image

ЕГ“Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково е включена в списъка на иновативните училища за учебната 2023-2024 учебна година.

Нашата иновация е в областта на чуждоезиковото обучение и е свързана с прилагането в учебните часове по профилирана подготовка в 11. клас на учебната програма „Умения за презентиране на чужд език“ .

Обучението на учениците ще се осъществява на основата на компетентностния подход чрез интегрирането в задачи за практическо приложение на знания и умения по различни учебни дисциплини.

РЕШЕНИЕ № 469 от 7 юли 2023 г. за приемане на списък на иновативните училища в Република България за учебната 2023/2024 година