ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров", град Хасково

image

Резултати от общински кръг на олимпиадата по български език

Явили се ученици

Класирани ученици
8-10 клас  

8. клас

 

9. клас

 

10. клас

11. клас  

11. клас

12. клас  

12. клас