ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров", град Хасково

image

Резултати от общински кръг на олимпиадата по история

Явили се ученици

Класирани ученици

9. клас

9. клас

10. клас

10. клас

11. клас 11. клас

12. клас

12. клас