Понеделник 24, Януари 2022г.
Родителско-учителската среща с родителите на учениците в 8. клас ще се проведе, както е планирано, на 13.09.2021 г. от 18:00 ч., но не в сградата, а в дворното пространство на гимназията.
Дневен ред:
І. Първа част - обща за всички паралелки информация за организацията на работа през годината:
1. Запознаване на родителите с извадка от правилника за дейността на училището;
2. Запознаване на родителите с инструктаж за работа в условията на COVID 19.
3. Запознаване на родителите с изисквания към организацията на учебния процес през учебната година.
ІІ. Втора част - специфична за всяка паралелка информация за организацията на учебната дейност:
1. Информация за организацията на работата през учебната година от класния ръководител.
2. Информация за закупуването на учебници.
3. Представяне на учителите и техните изисквания към учебната дейност.
Първата част от родителско-учителската среща е обща за всички родители и учители и ще се проведе в източния двор на гимназията. Втората част от родителско-учителската среща ще се проведе на обособени места в прилежащите дворни пространства. Местата ще бъдат обозначени с табели и съобщени след началото на родителско-учителската среща.
Сподели: