Неделя 04, Юни 2023г.

Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров” -   път към осъществяване на мечтите!

  
От началото на учебната 1970 – 1971 г. в  Първа гимназия с преподаване на руски език в  Хасково са открити паралелки с изучаване на немски език. Преподавателите са амбициозни млади хора, завършили Езиковата гимназия в Бургас и германистика в Софийския университет. Създадени са всички условия за съвременно езиково обучение. Със заповед № Д - 1 на министъра на народната просвета, издадена на 10 април  1971 г., е разпоредено в град Хасково да се обособят в самостоятелна политехническа  гимназия паралелките с преподаване на немски език. С този административен акт  официално се поставя началото на Немската езикова гимназия, която сега носи  наименованието Езикова гимназия “Професор доктор Асен Златаров”. Първи директор на Политехническа гимназия с преподаване на немски език е Васил Иванов. На 15 септември 1971 г. 167  ученици (от първия и втория випуск) първи прекрачват прага на новото училище. Посрещат ги директорът, 9 учители и 5  възпитатели.

От 1982 г. в гимназията се въвежда изучаването на английски език, а от 1983 г. - на френски език. През същат година гимназията става Единно средно политехническо училище. През 1985 година гимназията е вече Единно средно политехническо училище с преподаване на чужди езици “Проф. д-р Асен Златаров”. Името си гимназията получава именно когато се навършват 100 години от рождението на забележителния български учен и общественик, почетен гражданин на Хасково.

През всичките 50 години на своето съществуване Езиковата неизменно е едно от  най-привлекателните училища в Хасково, с най-силно присъствие в обществения и културния живот на града. В гимназията са работили и преподават забележителни  учители. Нейни възпитаници са личности, които  се отличават с огромна любов към знанието, с широта на своите възгледи, с неподражаем  интелект и с непознаващ граници свободолюбив дух. 

Интересът към гимназията е голям – от страна на чужди правителствени, културни и образователни институции. Възпитаниците на училището са високо ценени заради успешната им реализация както в национална, така и в международна интеркултурна среда.

Те следват думите на своя патрон – видния интелектуалец и общественик проф. д-р Асен Златаров – „Денят таи това, което утре ще изгрее“.

Сподели: