Петък 07, Октомври 2022г.

Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров” -   път към осъществяване на мечтите!

  
Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров” в своята 45-годишна история е обучила и възпитала поколения млади хора, успешно реализирали се в различни области на науката, в обществения и политическия живот на България.

Нейни възпитаници днес са част от интелектуалния елит на страната ни. Образованието и възпитанието, получени в училището, им дават солидна основа и морална стабилност по пътя на тяхното професионално и духовно развитие и утвърждаване.

Гимназията е с чуждоезиков профил. В нея се обучават приблизително 900 ученици от 60 квалифицирани преподаватели. Създадена през 1971г. като Немска гимназия, днес тя подготвя кадри, владеещи на завидно ниво три чужди езика. Учениците имат богат избор – между немски, английски, френски, испански и руски език. История, география, биология, химия и физика се преподават и на чужд език.

Изучаването на чужди езици е предимство, идеална възможност за професионална и личностна изява и задължително условие за кариерно развитие в глобализиращия се съвременен свят. Това прави гимназията предпочитано от младите хора учебно заведение и водеща образователна институция в града и областта.

Учениците се приемат в гимназията след завършен седми клас и успешно положени конкурсни изпити. Обучават се от осми до дванадесети клас.
Много от учениците избират училището заради възможността да се обучават в специализираните групи с немски език по програмата DSD II, по която се работи от 1994/1995 година.

До днес над 500 ученици са получили Немска езикова диплома, която им предоставя възможности да продължат обучението си в Германия и други немскоговорящи държави. И това става възможно благодарение на езиковите компетентности, получени по време на обучението им в гимназията.

За друга голяма група ученици английският език се превръща в най-предпочитания. Те се подготвят за изпити за англоезичния свят - TOEFL и SAT и IELTS. Много от тях стават студенти в престижни европейски и американски университети. Техните успехи и международно признание са доказателство за високото качество на езиковото обучение в гимназията.

Учениците, изучаващи френски език, се докосват до културата на Франция, до нейната история и народопсихология. Те се подготвят за изпит DELF, който им отваря вратите за висшите учебни заведения във Франция.

Училището поддържа връзки с Френския културен център в България, осъществява партньорства и езикови обмени с френски училища и това благоприятства издигането престижа на гимназията като единствен в областта център за изучаване на френски език от младите хора.

Пряк резултат от цялостната политика на гимназията, чиято цел винаги е била успешната реализация на нейните възпитаници, е и стопроцентовият прием в най-предпочитаните български университети.

Училището работи по редица проекти, финансирани от национални и европейски програми.

Това е възможност обучението да излезе извън класната стая, да се усъвършенства чрез нови методи, да се визуализира и обогати.

Основната роля в изпълнението на тези проекти е на учениците, които с много въображение и творчество реализират своите идеи и потенциал.

Интересът към гимназията е голям – от страна на чужди правителствени, културни и образователни институции. Възпитаниците на училището са високо ценени заради успешната им реализация както в национална, така и в международна интеркултурна среда.

Те следват думите на своя патрон – видния интелектуалец и общественик проф. д-р Асен Златаров – „Денят таи това, което утре ще изгрее“.

Сподели: