Понеделник 24, Януари 2022г.
1 Деян Янков Янев директор
2 Светлана Делчева Костадинова заместник-директор по УД
3 Гергана Николова Гочева заместник-директор по УД
4 Димитрина Бойкова Георгиева ръководител-направление ИКТ
5 Катя Илиева Стоева психолог
6 Тодор  Димитров Петров старши учител по общообразователен предмет в гимназиален етап
7 Тодорка Георгиева Милева старши учител по общообразователен предмет в гимназиален етап
8 Диана Г.Атанасова-Бонева старши учител по общообразователен предмет в гимназиален етап
9 Катя Делчева Вълчанова старши учител по общообразователен предмет в гимназиален етап
10 Галина Тодорова Читкушева старши учител по общообразователен предмет в гимназиален етап
11 Мария В.Мерфанова-Стоилова старши учител по общообразователен предмет в гимназиален етап
12 Ива Александрова Иванова старши учител по общообразователен предмет в гимназиален етап
13 Наталия Любенова Атанасова старши учител по общообразователен предмет в гимназиален етап
14 Дафинка П.Павлова-Петева старши учител по общообразователен предмет в гимназиален етап
15 Катенка Димитрова Ласкина старши учител по общообразователен предмет в гимназиален етап
16 Диана Д.Андонова-Делчева старши учител по общообразователен предмет в гимназиален етап
17 Стефка Георгиева Цонкова главен учител по общообразователен предмет в гимназиален етап
18 Галина Георгиева Камбурова старши учител по общообразователен предмет в гимназиален етап
19 Николина Вълчева Тукова старши учител по общообразователен предмет в гимназиален етап
20 Димитър Георгиев Енчев старши учител по общообразователен предмет в гимназиален етап
21 Тихомир Гочев Праков старши учител по общообразователен предмет в гимназиален етап
22 Маргарита Въкова Добрева главен учител по общообразователен предмет в гимназиален етап
23 Елена Христова Минкова учител по общообразователен предмет в гимназиален етап
24 Красимира Недялкова Педева старши учител по общообразователен предмет в гимназиален етап
25 Невена Иванова Дукова  старши учител по общообразователен предмет в гимназиален етап
26 Вера Геогиева Георгиева старши учител по общообразователен предмет в гимназиален етап
27 Диана Петрова Деспова старши учител по общообразователен предмет в гимназиален етап
28 Милена Бялкова Костадинова старши учител по общообразователен предмет в гимназиален етап
29 Петя Милчева Точева старши учител по общообразователен предмет в гимназиален етап
30 Галина Атанасова Станкова старши учител по общообразователен предмет в гимназиален етап
31 Веселина Иванова Янкова старши учител по общообразователен предмет в гимназиален етап
32 Тамара Падрон-Кинтеро учител по общообразователен предмет в гимназиален етап
33 Мария Тереса Мартинес Родриго учител по общообразователен предмет в гимназиален етап
34 Мария Йорданова Атанасова старши учител по общообразователен предмет в гимназиален етап
35 Невена Русева Душкова старши учител по общообразователен предмет в гимназиален етап
36 Антоанета Тодорова Вълканова главен учител по общообразователен предмет в гимназиален етап
37 Янка Димитрова Кирева старши учител по общообразователен предмет в гимназиален етап
38 ДимитрийкаК.Хъркова-Захари. старши учител по общообразователен предмет в гимназиален етап
39 Диана Христова Христова  старши учител по общообразователен предмет в гимназиален етап
40 Славея Димитрова Кьосева старши учител по общообразователен предмет в гимназиален етап
41 Диана Дим.Костадинова старши учител по общообразователен предмет в гимназиален етап
42 Диана Атанасова Иванова старши учител по общообразователен предмет в гимназиален етап
43 Росица Миткова Митева  главен учител по общообразователен предмет в гимназиален етап
44 Маргарита Иванова Иванова старши учител по общообразователен предмет в гимназиален етап
45 Антоанета Янева Христозова старши учител по общообразователен предмет в гимназиален етап
46 Дарина Стайкова Влайкова старши учител по общообразователен предмет в гимназиален етап
47 Ганка Иванова Петрова старши учител по общообразователен предмет в гимназиален етап
48 Георги Петров Запрянов старши учител по общообразователен предмет в гимназиален етап
49 Иван Матеев Иванов   учител по общообразователен предмет в гимназиален етап
51 Даниела Красимирова Димитрова старши учител по общообразователен предмет в гимназиален етап
52 Магдалена Стоева Чучева старши учител по общообразователен предмет в гимназиален етап
53 Йорданка Стойчева Бойчева старши учител по общообразователен предмет в гимназиален етап
54 Румяна Петева Маринова старши учител по общообразователен предмет в гимназиален етап
55 Дарина Стоева Гечкова старши учител по общообразователен предмет в гимназиален етап
56 Таня Грозданова Бояджиева старши учител по общообразователен предмет в гимназиален етап
57 Хрипси Артин Митова учител по общообразователен предмет в гимназиален етап
58 Валентина Василева Иванова старши учител по общообразователен предмет в гимназиален етап
59 Мария Георгиева Димитрова старши учител по общообразователен предмет в гимназиален етап
60 Станислав Василев Янков старши учител по общообразователен предмет в гимназиален етап
61 Миглена Иванова Трандева старши учител по общообразователен предмет в гимназиален етап
Сподели: