Сряда 21, Април 2021г.

План - прием за учебната 2020/2021 година и балообразуващи предмети

 План-прием в VІІІ клас за учебната 2020/2021 г. в ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров" - Хасково 

 

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ БРОЙ ПАРАЛЕЛКИ БРОЙ
УЧЕНИЦИ
 Немски език - I чужд език
 Английски език - II чужд език
2 52
 Английски език - I чужд език
 Немски език - II чужд език
1

26

10 момчета и
16 момичета

 Английски език - I чужд език
 Френски език - II чужд език
1

26

10 момчета и
16 момичета

 Английски език - I чужд език
 Руски език - II чужд език
1

26

10 момчета и
16 момичета

 Английски език - I чужд език
 Испански език - II чужд език
1

26

10 момчета и
16 момичета

 Испански език - I чужд език
 Английски език - II чужд език
1 26
ОБЩО:  7 182

 

Балообразуващи предмети за кандидатстване:

1. Български език и литература от НВО
2. Математика от НВО

3. Български език и литература - оценката в VІІ клас от свидетелството за основна степен на образование

4. Математика - оценката в VІІ клас от свидетелството за основна степен на образование.

Балът за класиране се образува от:
- удвоения брой точки от НВО по български език и литература
- удвоения брой точки от НВО по математика   
- оценката от VІІ клас в свидетелството за основна степен на образование по български език и литература, преобразувана в точки.
- оценката от VІІ клас в свидетелството за основна степен на образование по математика, преобразуванаа в точки.

 

Сподели: