Неделя 31, Май 2020г.

График на дейностите за прием и записване на ученици в VІІІ клас в ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров" - Хасково за учебната 2019/2020 г.

 

Вид дейност

Срок

Отговорник за дейността

1

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

до 11.07.2019 г. вкл.

РУО

2

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

до 16.07.2019 г. вкл.

От 08:00 ч. до 16:30 ч.

без събота и неделя

Комисията по записване в ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ - Хасково

3

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.

до 18.07.2019 г. вкл.

РУО

4

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

до 22.07.2019 г. вкл.

От 08:00 ч. до 16:30 ч.

без събота и неделя

Комисията по записване в ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ - Хасково

5

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.

23.07.2019 г.

РУО

6

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.

24.07 - 25.07.2019 г. вкл.

РУО

7

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.

29.07.2019 г. 

РУО

8

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

31.07.2019 г. вкл.

От 08:00 ч. до 16:30 ч.

 

Комисията по записване в ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ - Хасково

9

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.

01.08.2019 г. 

РУО

10

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване.

до 10.09.2019 г. вкл.

От 09:00 ч. до 16:00 ч.

Комисията по записване в ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ - Хасково

11

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием.

до 13.09.2019 г. вкл.

РУО

 

Сподели: