Събота 27, Ноември 2021г.

През настоящата учебна година Езикова гимназия "Проф. д-р Асен Златаров" - Хасково осъществява прием в седем паралелки.

Шест паралелки са с профил "Чужди езици", като първите два профилиращи учебни предмета са:

2 паралелки с първи профилиращ предмет немски език и втори профилиращ предмет английски език

1 паралелка с първи профилиращ предмет английски език и втори профилиращ предмет немски език

1 паралелка с първи профилиращ предмет английски език и втори профилиращ предмет руски език

1 паралелка с първи профилиращ предмет английски език и втори профилиращ предмет испански език

1 паралелка с първи профилиращ предмет испански език и втори профилиращ предмет английски език

1 паралелка с профил "Природни науки", като първите два профилиращи предмета са биология и химия, а чуждите езици, които се изучават в нея, са английски и френски език.

Първият чужд език във всички паралелки се изучава интензивно в 8. клас.

Освен първите два профилиращи предмета, които са двата чужди езика, в ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров" - Хасково в 11. и в 12. клас (втори гимназиален етап) учениците изучават още два профилиращи предмета. Профилираната подготовка се осъществява по програмите на МОН. В ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров" - Хасково на учениците се дава възможност да изберат третия и четвъртия профилиращ предмет според техните интереси и желания. Например през учебната 2020/2021 г. учениците в 11. клас са избрали и ще изучават в профилирана подготовка следните учебни предмети: биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, математика, информационни технологии, география и икономика, предприемачество, български език и литература и история и цивилизации.

Подаването на заявление за участие в първи етап на класиране за приемане в VІІІ клас за учебната 2021/2022 г. се извършва в периода 05 – 07 юли 2021 г.  онлайн на платформата https://priem.mon.bgс входящ номер и код за достъп, които са намират в служебната бележка за допускане до изпитите. В раздел „Желания“ се подреждат желанията, които представляват профили или професии, изучавани в училищата. 

Балът за прием в ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров" - Хасково се образува, като се сумират:

Удвоеният брой на точките от НВО по български език и литература

Удвоеният брой на точките от НВО по математика

Броят на точките, съответстващи на оценката от общообразователната подготовка в VІІ клас по български език и литература

Броят на точките, съответстващи на оценката от общообразователната подготовка в VІІ клас по математика

 

Пожелаваме успех на всички кандидатстващи!

Чакаме Ви на записването в училище след първи етап на класиране, което започва на 13.07.2021 г. до 16.07.2021 г.

Сподели: