Сряда 21, Април 2021г.

През настоящата учебна година ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров" - Хасково осъществява прием в седем паралелки с профил "Чужди езици", като първите два профилиращи учебни предмета са, както следва:

2 паралелки с първи профилиращ предмет немски език и втори профилиращ предмет английски език

1 паралелка с първи профилиращ предмет английски език и втори профилиращ предмет немски език

1 паралелка с първи профилиращ предмет английски език и втори профилиращ предмет френски език

1 паралелка с първи профилиращ предмет английски език и втори профилиращ предмет руски език

1 паралелка с първи профилиращ предмет английски език и втори профилиращ предмет испански език

1 паралелка с първи профилиращ предмет испански език и втори профилиращ предмет английски език

Първият чужд език се изучава интензивно в 8. клас.

Освен първите два профилиращи предмета, които са чужди езици, в ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров" - Хасково учениците изучават още два профилиращи предмета в 11. и в 12. клас (втори гимназиален етап), когато във всички видове гимназии и СУ започва профилираната подготовка. Тя се осъществява по програми на МОН за задължителните модули от профилирана подготовка. В ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров" - Хасково на учениците се дава възможност да изберат третия и четвъртия профилиращ предмет според техните интереси и желания.

През учебната 2020/2021 г. учениците в 11. клас са избрали и ще изучават в профилирана подготовка следните учебни предмети: биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, математика, информационни технологии, география и икономика, предприемачество, български език и литература и история и цивилизации.

В 11. и в 12. клас четирите профилиращи предмета в профилирана подготовка се изучават с равен брой учебни часове от избираемите учебни часове - по 5 учебни часа седмично, които са допълнително към задължителните учебни часове от учебния план.

Подаването на заявление за участие в първи етап на класиране за приемане в VІІІ клас за учебната 2020/2021 г. се извършва в периода 03.07 – 07.07.2020 г. онлайн на платформата https://priem.mon.bgс входящ номер и код за достъп, които са намират в служебната бележка за допускане до изпитите. В раздел „Желания“ се подреждат желанията, които представляват профили или професии, а не училища. Те трябва да се подредят според желанието на ученика, независимо от неговия бал.

Балът за прием в ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров" - Хасково се образува, като се сумират:

Удвоеният брой на точките от НВО по български език и литература

Удвоеният брой на точките от НВО по математика

Броят на точките, съответстващи на оценката от общообразователната подготовка в VІІ клас по български език и литература

Броят на точките, съответстващи на оценката от общообразователната подготовка в VІІ клас по математика

 

Пожелаваме успех на всички кандидатстващи!

Чакаме Ви на записването в училище, което започва на 13.07.2020 г. 

Сподели: