Събота 27, Ноември 2021г.

 

Езикова гимназия осъществява прием в 7 паралелки със следните профили и задължителни профилиращи предмети:

Профил "Чужди езици" - 6 паралелки:

- немски и английски език - 2 паралелки

- английски и немски език - 1 паралелка

- английски и руски език - 1 паралелка

- английски и испански език - 1 паралелка

- испански и английски език - 1 паралелка

Профил "Природни науки"

- биология и химия с изучавани чужди езици - английски (интензивно) и френски език

Профилираната подготовка, както за всички български училища, които не са професионални гимназии, започва в 11. клас.

В ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров" - Хасково учениците имат възможност да изучават в профилирана подготовка, освен изброените за всяка паралелка задължителни два профилиращи учебни предмета, още по свой избор следните учебни предмети:

История и цивилизации;

Български език и литература;

География и икономика;

Предприемачество;

Математика;

Информационни технологии.

 

Прием

Сподели: