Събота 27, Ноември 2021г.

Записването на ученици, постъпващи в 8. клас в Езикова гимназия “Проф. д-р Асен Златаров” - Хасково, започва веднага след обявяване на списъците с приетите на първи етап на класиране, което трябва да се случи до 13 юли 2021 г.

Преди това в периода от 05 – 07 юли 2021 г. родителите на учениците, кандидатстващи за прием след завършено основно образование, трябва да подадат заявления за участие в приема в портала https://priem.mon.bg или в Центровете за прием на документи, определени от РУО.

За учебната 2021/2022 г. Езикова гимназия “Проф. д-р Асен Златаров” - Хасково осъществява прием в седем паралелки. Новост е паралелката с профил биология и химия с интензивно изучаване на английски език. В останалите шест паралелки приемът се осъществява в профил “Чужди езици” с интензивно изучаване на немски, английски и испански език.

Профилираната подготовка се провежда както по изучаваните два чужди езика, които в зависимост от паралелката са немски, английски, руски, испански и френски, така и по още два учебни предмета по избор от биология, химия, български език и литература, история, математика, информационни технологии, география и предприемачество.

От началото на учебната 2021/2022 г. в училището ще функционира Център за проектобазирано обучение, в който ще се интегрират умения по дигиталните технологии с учебно съдържание по природни науки, математика и чужди езици. В разработването на учебните програми и учебните материали и в квалификацията на учителите училището ще бъде подпомогнато от Училищна Телерик Академия, както и от Центъра за творческо обучение по програмата Skills for innovation на Intel.

Така за постъпващите в Езикова гимназия “Проф. д-р Асен Златаров” - Хасково освен качествено чуждоезиковото обучение се осигуряват допълнителни възможности за изграждане на знания, умения и отношения, необходими за успешната им бъдещата реализация.

Сподели: