Събота 27, Ноември 2021г.

Записването на ученици, постъпващи в 8. клас в Езикова гимназия “Проф. д-р Асен Златаров” - Хасково, започва веднага след обявяване на списъците с приетите на първи етап на класиране, което трябва да се случи до 13 юли 2021 г.

Записването след първо класиране е до 16.07.2021 г.

Работно време на комисията:

08:00 ч. – 12:00 ч.

12:30 ч. – 16:30 ч.

Учениците подават документи за записване в ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров" - Хасково в присъствието на родител или упълномощен настойник/попечител.

При записването се представят документ за самоличност, служебна бележка с входящ номер и оригинал на свидетелството за основна степен на образование.

Учениците, които искат да участват във втори етап на класиране, подават заявление за второ класиране в училището, в което са класирани по време на първия етап на класиране.

 

Сподели: