Събота 27, Ноември 2021г.

ОБЯВЯВАМ

Едно свободно място за прием на ученик в 8. клас.

Паралелка с профил "Природни науки" - биология и химия с английски език.

Заявления за записване се подават от ученика в присъствието на родител в канцеларията на ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров" - Хасково на 05.08.2021 г. и 06.08.2021 г. от 08,00 ч. до 14,00 ч.

Класирането на кандидатите се извършва според обявения ред за балообразуване за прием в 8. клас.

Необходими документи за кандидатстване: служебна бележка за явяване на НВО в 7. клас с входящия номер и кода за достъп в системата priem.mon.bg, както и копие на свидетелството за завършена основна степен на образование.

 

Сподели: