Вторник 11, Август 2020г.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране

или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

от 13 юли до 16 юли 2020 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на

класиране

до 20 юли 2020 г.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

от 20 юли до 22 юли 2020 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места

след втори етап на класиране

23 юли 2020 г.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

от 24 юли до 27 юли 2020 г. в РУО

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на

класиране

29 юли 2020 г.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

 от 29 юли до 30 юли 2020 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места

след трети етап на класиране

до 03 август 2020 г.

Подаване на заявления за попълване на незаетите места след трети етап на класиране 

 до 05 август 2020

Записване на приетите ученици след трети етап на класиране

 от 05 август до 07 август 2020 г.

и от 02 септември 2020 г. до 04 септември 2020 г.

Работно време на комисиите:

08:00 ч. – 12:00 ч.

12:30 ч. – 16:30 ч.

 
Сподели: