Вторник 11, Август 2020г.

Седмично разписание на учебните занятия, които се провеждат от разстояние във виртуална среда 

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1     Д. Андонова    
2 Бонева Митова Д. Андонова Кьосева В. Иванова
3 Д. Андонова Д. Андонова Румяна Лозева Бонева Д. Андонова
4 Д. Андонова Д. Андонова   Д. Андонова Д. Андонова
5 Кьосева Кьосева   Д. Андонова Бонева
6   В. Иванова   Иванова/Бойкова  
7          
             
             
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1     Румяна Лозева    
2 Камбурова Кьосева     Бонева
3 Камбурова Бонева Кьосева Кьосева Камбурова
4   Иванова/Бойкова   Камбурова Камбурова
5 Бонева Камбурова Камбурова Камбурова Митова
6   Камбурова Камбурова В. Иванова  
7 В. Иванова        
           
             
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1     Митова   Румяна Лозева
2   Иванова/Бойкова   В. Иванова  
3 В. Иванова Праков Жасмина Рашева Жасмина Рашева Бонева
4 Праков Праков Праков Праков Праков
5 Праков Жасмина Рашева Праков Праков Праков
6 Бонева   Бонева    
7          
           
             
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1          
2 Жасмина Рашева Бонева Тукова Тукова Тукова
3 Бонева Иванова/Бойкова Тукова Тукова Тукова
4 Тукова Тукова Жасмина Рашева Бонева В. Иванова
5 Тукова Тукова Румяна Лозева Жасмина Рашева  
6 Митова   В. Иванова    
7          
           
             
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1     Иванова/Бойкова   В. Иванова
2 М. Костадинова   Жасмина Рашева М. Костадинова М. Костадинова
3 М. Костадинова Жасмина Рашева М. Костадинова М. Костадинова М. Костадинова
4   В. Иванова М. Костадинова Митова Жасмина Рашева
5 Петров Петров Петров    
6   М. Костадинова   Румяна Лозева  
7   М. Костадинова      
           
             
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1          
2 Деспова Жасмина Рашева Бонева Бонева Деспова
3 Деспова Деспова Иванова/Бойкова   Деспова
4   Деспова Деспова Деспова  
5 Румяна Лозева Бонева Деспова Деспова Жасмина Рашева
6 В. Иванова Митова   Жасмина Рашева В. Иванова
7     В. Иванова    
           
             
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1       В. Иванова  
2 Г. Атанасова   Румяна Лозева Жасмина Рашева М. Атанасова
3 Г. Атанасова Митова Г. Атанасова Иванова/Бойкова М. Атанасова
4 Жасмина Рашева Г. Атанасова Г. Атанасова Г.Атанасова Г. Атанасова
5 В. Иванова Г. Атанасова Жасмина Рашева Г.Атанасова Г. Атанасова
6   М. Атанасова      
7          
           
             
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1          
2 Митева Матеев Гечкова Митева Цонкова
3 Д. Костадинова   Жени Ангелова Д. Костадинова Жени Ангелова
4 Янков Павлина Делчева Цонкова Кьосева/Иванова Янков
5 Христова Цонкова Павлина Делчева Кирчева Бойчева
6 Бойчева Кирчева Митова Христова Гечкова
7          
           
             
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Янков       Павлина Делчева
2 Д. Костадинова Христова Бойчева Д. Костадинова Кирчева
3 Митева Павлина Делчева Янков Митева Гечкова
4 Гечкова     Цонкова Бойчева
5 Цонкова Кирчева Цонкова Кьосева/Иванова  
6 Жени Ангелова Матеев Христова Митова Жени Ангелова
7          
           
             
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1     Павлова Янков  
2 М. Иванова     Гочева Христова
3   Д. Димитрова Гочева   Д. Димитрова
4 Кирчева Христова Митова Бойчева Павлова
5 Гочева Бойчева Кьосева/Иванова Гечкова Гечкова
6 Павлина Делчева Янков Кирчева М.Иванова Павлина Делчева
7   Румяна Лозева      
8          
             
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1     Янков Бойчева Кирчева
2 Точева Бойчева Кънева   Точева
3 Янков Румяна Лозева Кирчева Гечкова Павлина Делчева
4 М. Иванова     Христова Гечкова
5 Павлина Делчева Кънева М. Иванова Митова Кънева
6 Христова Д. Димитрова Кьосева/Иванова Д. Димитрова  
7          
           
             
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1          
2 Бойчева М. Атанасова Митова Кирчева Павлина Делчева
3 Павлина Делчева   Д. Димитрова М. Атанасова Бояджиева
4 Христова М. Костадинова Бояджиева М. Иванова Д. Димитрова
5 Янков Румяна Лозева М.Костадинова М. Костадинова Христова
6 Кирчева М. Иванова Янков Бойчева Кьосева/Иванова
7          
           
             
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1   Кирчева     Янков
2 Павлина Делчева   Деспова Деспова М. Иванова
3   Матеев Бояджиева Бойчева  
4 Гайдаджийска М. Иванова Кирчева Д. Димитрова Христова
5 Бойчева Д. Димитрова Митова   Кьосева/Иванова
6 Янков Христова Павлина Делчева Гайдаджийска Деспова
7       Бояджиева  
           
             
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1   Янков   Митева  
2 Христова Павлина Делчева Гайдаджийска   Жени Ангелова
3 Гайдаджийска   Гайдаджийска Митова Христова
4 Бонева Румяна Лозева Бонева Д. Костадинова Кьосева/Иванова
5 Митева Жени Ангелова   Христова Павлина Делчева
6 Д. Костадинова Бояджиева Бояджиева Бояджиева Бояджиева
7         Янков
           
             
10а   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1          
2 Кьосева/Иванова Митева Павлова Янев Маринова
3 Гечкова М. Димитрова Гечкова Янев Кънева
4 Вълканова Маринова Вълканова Павлова Чучева
5 Павлова Янев Чучева Митева Влайкова
6 Влайкова Кънева Матеев   Вълканова
7 Шопова   М.Димитрова    
8          
             
10б   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1         М. Димитрова
2 Влайкова Г. Тодорова Вълканова Матеев Гечкова
3 Кьосева/Иванова Гечкова Чучева Цонкова Г.Тодорова
4 Цонкова Митева Маринова Влайкова Вълканова
5 Кънева М.Димитрова Кънева Г. Тодорова Маринова
6 Шопова Вълканова Цонкова Митева Чучева
7          
           
             
10в   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1   Христозова   Вълканова  
2 Цонкова Цонкова В. Георгиева Маринова Влайкова
3 Мерфанова Маринова Влайкова Бояджиева Матеев
4 Влайкова Бояджиева Д. Димитрова Христозова Мерфанова
5 Д. Димитрова   Вълканова Шопова В. Георгиева
6 Вълканова В. Георгиева М. Димитрова   М. Димитрова
7     Мерфанова    
           
             
10г   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1          
2 Вълканова Христозова Бояджиева Христозова Румяна Лозева
3 Д. Димитрова Мерфанова М. Димитрова Вълканова Маринова
4 Точева   Влайкова Тукова Влайкова
5 Мерфанова Маринова Шопова Д. Димитрова Точева
6 Бояджиева Тукова Тукова   Мерфанова
7 М.Димитрова Влайкова Вълканова    
           
             
10д   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1          
2 Христозова Кънева Влайкова Г. Тодорова Бояджиева
3 М. Атанасова Влайкова М. Атанасова Кънева Вълканова
4 Кънева Г. Тодорова Г. Тодорова Маринова М. Димитрова
5 Бояджиева Вълканова М. Димитрова Христозова  
6 Д. Димитрова Маринова Румяна Лозева Влайкова Д. Димитрова
7   Шопова   Вълканова  
           
             
10е   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1     М. Димитрова    
2 Гечкова Гайдаджийска Иванова/Бойкова В. Георгиева Гайдаджийска
3 Вълканова Христозова   Д. Димитрова Мерфанова
4 Д. Димитрова Вълканова Гечкова   Маринова
5 Влайкова Шопова Влайкова Вълканова Христозова
6 В. Георгиева Мерфанова Маринова Мерфанова Матеев
7     В.Георгиева М. Димитрова  
           
             
10ж   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1     М.Димитрова М. Димитрова  
2 Бояджиева Влайкова Матеев Гайдаджийска Вълканова
3 Христозова Бояджиева Кънева Г. Тодорова Чучева
4 Кьосева/Иванова Шопова Чучева Вълканова Бояджиева
5 Вълканова Гайдаджийска Христозова Бояджиева Гайдаджийска
6 Кънева Г. Тодорова Г. Тодорова   Влайкова
7          
           
             
11а   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1          
2 Румяна Лозева Павлова Минкова Милева Павлова
3 Чучева Трандева Кирева Чучева Бойчева
4 Павлина Делчева Гечкова Павлова   Милева
5 Минкова Митева Гечкова Павлова Митева
6 Кирева Милева Бойчева Минкова Трандева
7       Кирева  
8          
  9          
11б   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1       Трандева  
2 Жени Ангелова Любенова Чучева Румяна Лозева Митева
3 Любенова Жени Ангелова Павлина Делчева   Милева
4 Кирева Милева Бойчева Жени Ангелова Любенова
5 Чучева Д. Костадинова Милева Кирева Д. Костадинова
6   Митева Кирева Любенова Бойчева
7   Трандева      
8          
  9          
11в   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1          
2 В. Георгиева В. Георгиева Павлина Делчева Гечкова В. Георгиева
3 Маринова Милева Милева Милева Христозова
4 Чучева Александрова Христозова Кирева Румяна Лозева
5   Гечкова Трандева Маринова Чучева
6 Александрова Румяна Лозева В. Георгиава Александрова Кирева
7 Кирева     Трандева  
           
             
11г   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1          
2 Маринова Румяна Лозева Маринова Павлина Делчева Д. Костадинова
3 Милева Дукова Христозова Дукова Кирева
4 Дукова Точева Милева Чучева Дукова
5 Кирева   Кирева Точева Милева
6 Трандева Д. Костадинова Точева Трандева Христозова
7   Чучева      
           
             
11д   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1          
2 Чучева Трандева Митева Трандева Чучева
3 В. Георгиева Д. Костадинова В. Георгиева Павлина Делчева Митева
4 Маринова М. Атанасова Кирева Милева Д. Костадинова
5 Милева Кирева Маринова В. Георгиева Кирева
6     Милева М. Атанасова М. Атанасова
7 Румяна Лозева В. Георгиева      
           
             
11е   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1          
2 Г. Тодорова Кирева Кирева Енчев Г. Тодорова
3 Т. Кинтеро Митева Маринова Кирева Д. Костадинова
4 Д. Костадинова Енчев Павлина Делчева Т. Кинтеро Митева
5 Маринова Трандева Г. Тодорова Румяна Лозева Трандева
6 Енчев Чучева Т. Кинтеро Чучева Енчев
7          
           
             
11ж   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1          
2 Трандева Маринова Христозова Кирева Кирева
3   Т. Кинтеро Г. Тодорова Жени Ангелова Румяна Лозева
4 Жени Ангелова Кирева Т. Кинтеро Павлина Делчева Христозова
5 Д. Костадинова Бояджиева Д. Костадинова Т. Кинтеро Бояджиева
6 Г. Тодорова Жени Ангелова Трандева Г. Тодорова Маринова
7 Т. Кинтеро        
           
             
             
12а   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 В. Иванова        
2 Александрова В. Иванова Мерфанова Александрова Минкова
3 Матеев Минкова Александрова Александрова Влайкова
4 Мерфанова Мерфанова   Мерфанова Александрова
5   М. Иванова Матеев Бойчева М. Иванова
6 Минкова Душкова ПП   Душкова
7 ПП   ПП    
8          
  9          
12б   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Трандева        
2 Мерфанова М. Иванова Любенова Влайкова Бойчева
3 Минкова Любенова Любенова Мерфанова Душкова
4 Любенова Трандева Душкова Любенова  
5   Матеев Мерфанова М. Иванова Минкова
6 Матеев Минкова ПП    
7 ПП   ПП   Мерфанова
8          
  9   #REF!      
12в   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1   Трандева     Трандева
2 Енчев С. Костадинова Александрова С. Костадинова Душкова
3   С. Костадинова Матеев М. Иванова Енчев
4 Матеев Душкова С. Костадинова Енчев Енчев
5 М. Иванова Енчев   Влайкова Александрова
6 Маринова Александрова ПП    
7 ПП   ПП    
8         #REF!
             
12г   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1          
2 Петров Точева Енчев М. Иванова Матеев
3 Енчев В. Иванова Енчев Петров В. Иванова
4   Влайкова Точева Душкова Точева
5 Матеев Душкова Бойчева Енчев Петров
6 М. Иванова Енчев ПП ПП математика Петров
7 ПП   ПП ПП математика  
8          
             
12д   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1         Матеев
2 Матеев Душкова М.Иванова Дукова Дукова
3 М. Димитрова Петров Петров Маринова  
4 Душкова Дукова Дукова Петров М. Атанасова
5 М. Атанасова Дукова М. Атанасова Петров М. Димитрова
6   Влайкова ПП ПП математика М. Иванова
7 ПП ПП математика ПП ПП математика  
8     #REF! #REF! #REF!
             
12е   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1     Дукова    
2 Гайдаджийска Петров Дукова Петров Христозова
3 Дукова   Бойчева Душкова Петров
4 М. Димитрова М. Димитрова   Дукова Петров
5 Христозова Влайкова Гайдаджийска Матеев Матеев
6 Душкова Дукова ПП ПП математика Гайдаджийска
7 ПП ПП математика ПП ПП математика  
           
             
12ж   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1          
2 Т. Кинтеро Минкова Т. Кинтеро Т. Кинтеро Петров
3 Петров Бойчева Т. Кинтеро Влайкова Янков
4 Петров Матеев Петров   Матеев
5 Душкова Т. Кинтеро Янков Минкова Душкова
6 Христозова Христозова ПП ПП математика Минкова
7 ПП ПП математика ПП ПП математика  
           
Сподели: