Сряда 06, Юли 2022г.

Програма “Знания за успех” на Фондация “Работилница за граждански инициативи”

Проект "Социални иновации в действие" се изпълнява от училищното настоятелство по програмата “Знания за успех” на Фондация “Работилница за граждански инициативи” с подкрепата на SAP. “Знания за успех” е носител на редица отличия - спечели второ място по SAP в категория “Инвеститор в обществото”, както и наградите за 2016 г. на Българския форум на бизнес лидерите.

Основната цел на програмата е да се дадат възможности за подобряване на представянето на учениците в учебния процес чрез създаването на знания и умения в областта STEM. STEM e интердисциплинарен метод на обучение, при който природните науки се интегрират в областта на технологиите, инженерството и математиката.

Като част от дейностите по проекта са предвидени обучения по предприемачество и по информационни технологии, срещи с млади лидери и партньорства с местния бизнес и местната власт. Участват 60 ученици от ЕГ “Проф. д-р Асен Златаров” – Хасково под ръководството на преподавателите Дарина Влайкова и Диана Иванова.

Всички участници в период от четири месеца ще имат възможност да се запознаят с вече реализирани бизнес идеи и да разработят собствени бизнес проекти. Крайните резултати са създаване на сайт за споделяне на дейностите, организиране на тристранна среща между бизнеса, образователните институции и учениците и провеждане на иновационен лагер по предприемачество.

Сподели: