Сряда 06, Юли 2022г.

В резултат на сътрудничеството с Фондация „Америка за България“ и с Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт“ Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“, Хасково е едно от тридесетте средни училища в България, в което обучението по английски език се подпомага от американски помощник-учители с бакалавърска или магистърска степен в различни научни области. Участието в програмата на Комисията „Фулбрайт” осигурява възможност на учениците, изучаващи английски език, да подобрят речевите си компетентности по езика, да проведат подготовката си в непосредствен досег с негови носители, да участват в дейности за образователен и културен обмен, както и успешно да се включват в редица състезания и форуми, организирани по програмата. 

Сподели: