Събота 27, Ноември 2021г.

 

Организацията на учебния ден в ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково за учебната 2021/2022 г. е полудневна при следния дневен режим:Първи учебен час 

08:00 – 08:45 ч.

Втори учебен час 

08:55 – 09:40 ч.

Трети учебен час

09:50 – 10:35 ч.

Голямо междучасие

10:35 – 10:55 ч.

Четвърти учебен час

10:55 – 11:40 ч.

Пети учебен час

11:50 – 12:35 ч.

Шести учебен час

12:45 – 13:30 ч.

Седми учебен час

13:40 – 14:25 ч.

Сподели: