Понеделник 24, Януари 2022г.

Г Р А Ф И К

 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДМЕТИ  В ЕГ „ПРОФ.Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” ГРАД ХАСКОВО

за І учебен срок на учебната 2020/2021 г.-онлайн

 

Преподавател

Предмет

Ден

Час

Стаи

1

Деян Янков Янев

БЕЛ

петък

14.30

 

2

Светлана Делчева Костадинова

БЕЛ

сряда

 

14.30

 

3

Гергана Николова Гочева

АЕ

сряда

15.00

 

4

Димитрина Бойкова Георгиева

И/ИТ

вторник

 

14.30

 

5

Тодор Димитров Петров

БЕЛ

сряда

16.00

 

6

Мария Великова Мерфанова-Стоилова

БЕЛ

четвъртък

 

13.30

 

7

Катя Делчева Вълчанова

БЕЛ

вторник

14.30

 

8

Галина Тодорова Читкушева

БЕЛ

понеделник

14.30

 

9

Тодорка Георгиева Милева

БЕЛ

четвъртък

14.30

 

10

Диана Георгиева Атанасова-Бонева

БЕЛ

четвъртък

 

14.30

 

11

Николина Атанасова Петрова-Николова

БЕЛ

вторник

 

14.30

 

12

Стефка Георгиева Цонкова

НЕ

четвъртък

14.30

 

13

Дияна Димитрова Андонова - Делчева

НЕ

сряда

 

16.00

 

14

Галина Георгиева Камбурова

НЕ

понеделник

14.30

 

15

Дафинка Павлова Павлова

НЕ

сряда

16.00

 

16

Ива Александрова Иванова

НЕ

понеделник

13.45

 

17

Наталия Любенова Атанасова

НЕ

сряда

 

15.30

 

18

Димитър Георгиев Енчев

АЕ

петък

14.30

 

19

Жени Анчева Ангелова

АЕ

понеделник

15.30

 

20

Красимира Недялкова Педева

АЕ

петък

15.30

 

21

Невена Иванова Дукова

АЕ

четвъртък

14.30

 

22

Вера Георгиева Георгиева

АЕ

петък

14.30

 

23

Тихомир Гочев Праков

АЕ

сряда

15.30

 

24

Диана Петрова Деспова

АЕ

сряда

15.30

 

25

Милена Бялкова Костадинова

АЕ

петък

14.30

 

26

Николина ВълчеваТукова

АЕ

четвъртък

14.30

 

27

Елена  Христова Минкова

АЕ

четвъртък

14.30

 

28

Веселина Иванова Янкова

ИсЕ

петък

15.00

 

29

Галина Атанасова Станкова

ИсЕ

сряда

15.30

 

30

Мария Васкова Петкова

ИсЕ

понеделник

14.30

 

31

Алехандро Хосе

ИсЕ

четвъртък

14.30

 

32

Петя Милчева Точева

ФЕ

петък

15.30

 

33

Мария Йорданова Атанасова

РЕ

четвъртък

14.30

 

34

Янка Димитрова Кирева

Математика

петък

14.30

 

35

Диана Христова Христова

Математика

сряда

15.30

 

36

Жасмина Кирилова Рашева

Математика

четвъртък

15.30

 

37

Невена Русева Душкова

Математика

понеделник

16.00

 

38

Славея Димитрова Кьосева

Математика

вторник

14.30

 

39

Диана Атанасова Иванова

И/ИТ

петък

14.30

 

40

Минка Бонева  Киркова

И/ИТ

вторник

14.30

 

41

Ангел Йорданов Кайряков

История

сряда

14.30

 

42

Маргарита Иванова Иванова

История

четвъртък

14.30

 

43

Антоанета Янева Христозова

История

вторник

14.30

 

44

Радка Иванова Латева

История и география

 

четвъртък

 

14.30

 

45

Дарина Стайкова Влайкова

География

понеделник

14.30

 

46

Павлина Христова Делчева

География

четвъртък

15.00

 

47

Румяна Симеонова Лозева

Философски цикъл

 

четвъртък

 

14.30

 

48

Иван Матеев Иванов

Философски цикъл

 

вторник

 

14.30

 

49

Магдалена Стоева Чучева

Биология

четвъртък

14.30

 

50

Даниела Красимирова Димитрова

Биология

вторник

 

14.30

 

51

Румяна Петева Маринова

Физика

вторник

15.30

 

52

Йорданка Стойчева Бойчева

Физика

четвъртък

14.30

 

53

Дарина Стоева Гечкова

Химия

понеделник

14.30

 

54

Таня Грозданова Бояджиева

Химия

вторник

14.30

 

55

Диана Димитрова Костадинова

Химия,биология, И/ИТ

четвъртък

14.30

 

56

Хрипси Артин Митова

Изобразително изкуство

четвъртък

14.30

 

57

Валентина Василева Иванова

ФВС

вторник

17.45

 

58

Мария Георгиева Димитрова

ФВС

сряда

15.15

 

59

Станислав Василев Янков

ФВС

вторник

16.15

 

60

Миглена Иванова Трандева

ФВС

вторник

16.15

 

61

Елена Цветкова  Шопова

Музика

четвъртък

14.30

 

Сподели: