Събота 27, Ноември 2021г.

ПОКАНА

 

Уважаеми членове на обществения съвет на ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково,

На основание чл. 19. (3), във връзка с чл. 18 (1) от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата свиквам заседание на обществения съвет на ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково, което ще се проведе на 21.11.2019 г. от 17:30 ч. в кабинета на директора на ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково при следния дневен ред:

 

  1. Избор на председател на Общестнетия съвет.
  2. Отчет за изпълнението на бюджета на училището за 2019 г.

 

Моля в тридневен срок преди датата на провеждане на събранието да потвърдите присъствието си чрез имейл, изпратен на електронен адрес yanev.deyan@gp4e-haskovo.org

 

 

С уважение,

Деян Янев, директор

на ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ - Хасково

Сподели: