Понеделник 24, Януари 2022г.

ПОКАНА

 

Уважаеми членове на Обществения съвет на ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково,

На основание чл. 20. (1) от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата свиквам заседание на обществения съвет на ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково, което ще се проведе на 13.11.2020 г. от 18:30 ч. в кабинета на директора на ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково, при следния дневен ред:

  1. Решение за преминаване в ОРЕС от 16.11.2020 г. до 27.11.2020 г.
  2. Отчет на директора за изпълнението на бюджета за третото тримесечие на 2020/2021 г.
  3. Разни.

 

Заседанието ще се проведе чрез онлайн видеовръзка, за което членовете на обществения съвет ще получат имейл.

 

 

С уважение,

Марга Колева,

Председател на Обществения съвет

на ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ - Хасково

Сподели: