Събота 10, Декември 2022г.

                                         9 май - Ден на Европа                      

 

Денят на Европа се чества в България с различни инициативи, една от които е ученическото самоуправление. Учениците заемат мястото на училищното ръководство и на своите учители, за да влеят своята енергия в техния професионализъм и за да преживеят един динамичен ден, богат на впечатления.  

На 9 май /вторник/ Ученическият съвет към ГПЧЕ „Проф. д-р Асен Златаров” кани всички ученици и учители да разменят своите роли, да споделят своя опит и да обменят идеи за образованието на младите хора в България.

Инициативата се провежда под надслов „Учи с игри” и предизвикателството, което ние отправяме към съучениците си, които в този ден ще бъдат учители, е да представят учебния материал по възможно най-интересния начин под формата на игри, казуси, презентации и т.н. в зависимост от учебната дисциплина.

Всеки клас трябва единодушно да избере кой ще заеме преподавателско място по учебен предмет, а учителят има отговорността да го консултира при подготовката.

За ролите на ръководство на гимназията обявяваме конкурс на тема „Моето място в Обединена Европа“.  Кандидатите трябва да представят до 05 май /петък/ своя фотография /фотографии/, придружена с кратко описание. Победителите ще бъдат обявени на 09 май в училище.

 

В случай че имате въпроси, може да се свържете с Ивана Димова или Георгия Кинева /11 е клас/.

Сподели: