Вторник 11, Август 2020г.

ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ

„ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ - ХАСКОВО

 

ОБЯВА

На основание чл. 106, ал.1, т.2., т.3. и т. 4. и чл. 108, ал.1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

 

ОБЯВЯВАМ

 

 

Свободно място за ученик в ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково за учебната 2020/2021 г., както следва:

 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК С ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК НЕМСКИ ЕЗИК

    ХІ В КЛАС

   1 МЯСТО

 

При разлика между рамковите учебни планове преместващите се ученици държат приравнителни изпити, определени със заповед на директора на Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково.

 

При наличието на повече от един кандидат за обявено свободно място се извършва подбор, като се спазват правилата по чл. 96, ал.1 от Правилника за дейността на училището.

 

Заявленията за преместване се подават в канцеларията на Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково до 14.08.2020 г. включително всеки работен ден от 09:00 ч. до 15:30 ч.Сподели: