Събота 27, Ноември 2021г.

Училищното обучение в ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково през учебната 2021/2022 г. да се осъществява в дневна форма.

Училището организира още самостоятелна форма на обучение.

 

 

Формата на обучение се избира от ученика и/или родителя (настойника) при условията на чл. 12, ал. 2 ЗПУО.

Сподели: