Понеделник 24, Януари 2022г.

ПРОГРАМА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 Г. НА ЕГ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ - ХАСКОВО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ/article_images/source/Programa_uyazvimi_grupi.pdf

Сподели: