Вторник 21, Септември 2021г.

ПРОГРАМА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г. НА ЕГ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ - ХАСКОВО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ/article_images/source/file.[4].docx

Сподели: