Събота 27, Ноември 2021г.

Клубът по журналистика представи свои продукти - представителна изява - 08.03.2018 г.

Представителна изява проведе Клуб „Млад журналист“ по проекта BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности" (ТВОЯТ ЧАС). Събитието се състоя на 08. март в Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково. Гости на изявата бяха г-н Деян Янев, г-жа Гергана Гочева и ученици от единадесетите класове.

Г-н Янев поздрави учениците от Клуб „Млад журналист“ за работата, която вършат, и им пожела да бъдат все така активни и отговорни в отразяването на новините, защото от страниците на електронния вестник много бивши възпитаници на гимназията се информират за събитията в училище.

Младите журналисти представиха презентации, с които отбелязаха празника на жената. Те се спряха на различните превъплъщения на българката – като муза, творец и борец. Зрителите се запознаха с интересните съдби на Мара Белчева, Ана Маймункова, Дора Габе, Мина Тодорова, Лора Каравелова, Елисавета Багряна, проф. Недялка Симеонова, Яна Язова и Петя Дубарова.

Във втората част на събитието Никола Павлов представи дейността на Клуб „Млад журналист“. Павел Данев сподели своя опит като активен репортер, за когото няма тайни в информацията. Гимназистите представиха различни материали в електронен формат.
Представителната изява и дейностите на групата по интереси Клуб „Млад журналист” с ръководител Диана Бонева са по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности" (ТВОЯТ ЧАС) и се финансират от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Сподели: