Вторник 16, Август 2022г.

Как потребността може да се превърне в двигател на иновации? – представителна изява – 21.03.2018 г.

Как потребността може да се превърне в двигател на иновации – над този въпрос разсъждаваха ученици от ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ по време на представителната изява на клуб „Рекламна агенция“, който се проведе на 21 март  2018 година.

Нуждите и потребностите провокират идеи и нововъведения – около тази идея се обединиха всички членове на групата. Те представиха всички стъпки, през които са преминала, за да осъществят идеята си – иновативна класна стая.

Учениците обявиха, че с финансирането на групата по проекта „Твоят час“ са на път да реализират инициатива, която ще бъде достъпна за всички ученици от Хасково. Проектът ще бъде под мотото „Писатели и поети говорят от портрети“.

Събитието е по повод 24 май - Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост.  Членовете на клуб „Рекламна агенция“ ще поставят портрети на български автори, които са включени в учебните програми на VIII, IX, X, XI и XII клас, на фенерите по главната улица в центъра на Хасково в частта от ДКТ „Иван Димов“ до старата часовникова кула.

На всеки портрет ще бъде поставен QR код, който младите хора ще могат да сканират с телефоните си. Този код ще бъде препратка към уеб сайт, създаден от ученици от групата и ще съдържа произведения от всеки автор, който се изучава в училище.

Целта на инициативата е да провокира интерес у младите хора да четат повече.

Група „Рекламна агенция“ е създадена по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности" (ТВОЯТ ЧАС)  - фаза I, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Сподели: