Събота 27, Ноември 2021г.

Ученици представиха свои картини в двора на гимназията - Клуб "Нарисувай мечти" - Представителна изява - 16.04.2018

Представителна изява проведе днес на 16. април клуб „Нарисувай мечти“ с ръководител Хрипси Митова. Учениците представиха 54 свои картини, рисувани с маслени бои по време на клубните занятия. Импровизирана изложба бе подредена в двора на гимназията и гимназистите имаха възможността да се насладят на изкуството, сътворено от техни съученици.

Представителната изява и всички дейности на групата по интереси Клуб „Нарисувай мечти” с ръководител Хрипси Митова са по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности" (ТВОЯТ ЧАС) и се финансират от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Сподели: