Събота 27, Ноември 2021г.

Импровизирано литературно предаване подготвиха учениците от Клуб „Млад журналист“ с ръководител Диана Бонева на 29.03.2018г. в Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ - Хасково. Събитието бе втората представителна изява за клуба по проекта Твоят час.

Гости в предаването бяха Гергана Гочева – заместник-директор, и ученици от единадесетите класове. Водещата Рая Димитрова от XI в клас очерта акцентите от облика на литературно Хасково. Ивелина Хаджиева (IX д), Борислава Божинова (XI е), Павел Данев (IX ж), Христо Дюлев (XI в), Никола Делчев (XI в) и Елияна Пилитова (XI в) представиха личности и събития, оформящи поетическата визия за Хасково. Участниците откроиха издателската дейност на Александър Паскалев и запознаха присъстващите с творчеството на Иван Николов, Симеон Стоянов, Ивайло Балабанов и Ели Видева. След това младата поетеса Ани Костадинова от XI в клас прочете няколко свои стихотворения.

Във втората част на изявата Никола Делчев представи видео продукт за посещението на клуба в радио „Пловдив“.

Представителната изява и всички дейности на групата по интереси Клуб „Млад журналист” с ръководител Диана Бонева са по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности" (ТВОЯТ ЧАС) и се финансират от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

 

Сподели: