Събота 27, Ноември 2021г.

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити:

Сесия май – юни

• Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 18 май 2022 г., начало 08,30 ч.

• Втори задължителен държавен зрелостен изпит – 20 май 2022 г., начало 08,30 ч.

• Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 май – 3 юни 2022 г.

Сесия август – септември

• Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 25 август 2022 г., начало 08,30 ч.

• Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 26 август 2022 г., начало 08,30 ч.

• Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 29 август – 2 септември 2022 г. 

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2021 – 2022 година: 

Сесия май – юни

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ДИППК, регистриране на заявленията в софтуерния продукт и издаване на служебни бележки - 03.02. – 18.02.2022 г.

Допускане до ДЗИ/ДИППК и издаване на служебни бележки за допускане - до 17.05.2022 г.

Оценяване на изпитните работи от ДЗИ - 20.05.2022 г. – 06.06.2022 г

Обявяване на резултатите от ДЗИ - до 08.06.2022 г .

Сподели: