Неделя 05, Февруари 2023г.

Уважаеми зрелостници,

Обърнете внимание на следните срокове:

1. Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити, регистриране на заявленията в софтуерния продукт и издаване на служебни бележки - от 01.03.2021 г. до 19.03.2021 г. Посоченият срок за тази дейност означава, че до 01.03.2021 г. трябва да сте избрали учебния предмет, по който ще се явите на второ ДЗИ по избор, и през целия период на подаването на заявленията да не пътувате извън страната.

2. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити - до 18.05.2021 г. Това е крайният срок. Първият зрелостен изпит по български език и литература е на 19.05.2021 г. от 08:00 ч. На служебната бележка за допускане до ДЗИ е отбелязано мястото, където трябва да се явите на ДЗИ. Без тази служебна бележка няма да Ви допуснат на ДЗИ.

3. Оценяване на изпитните работи и обявяване на резултатите до 07.06.2021 г.

4.  Връчване на дипломите за завършено средно образование - 22.06.2021 г.

Сподели: