Събота 15, Май 2021г.
Текущи новини
Публикувана на: 22.11.2020г.

„Алумни сдружение Eзикова гимназия Хасково ЕГ-Х“

logo

Уважаеми бивши, настоящи и бъдещи възпитаници на  ЕГ „Проф. Д-р Асен Златаров“ гр. Хасково, 

С гордост Ви съобщаваме,  че на 16 септември 2020г. по инициатива на бивши възпитаници на гимназията беше проведено учредително събрание, на което се взе решение за учредяване на  „Алумни сдружение Eзикова гимназия Хасково ЕГ-Х“, като същото беше вписано на 04.11.2020г. в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията. 

В съответствие със съвременните принципи за демократичност и прозрачност и с действащото в Република България законодателство Сдружението ще се управлява от следните органи: Съвет на учредителите (Общо събрание), Управителен съвет, председател на Управителния съвет и зам.-председател на Управителния съвет, всеки изпълняващ управителните и представителните си функции съгласно подписания Устав и действащите закони. 

Основните цели на Сдружението са свързани с подпомагане и развитие образованието на учениците в ЕГ "Проф. Д-р Асен Златаров", гр. Хасково, а именно:  

 

  • Да подкрепя мисията, целите и развитието на училището; 
  • Да насърчава развитието на талантите при учениците, като съдейства за получаване на образование, знание, умения и култура у подрастващото поколение; 
  • Да съдейства за духовното, интелектуалното, творческо и физическо развитие на учениците в училището, възпитаването им в дух на високи цели,  хуманизъм и уважение към личността на човека и неговата индивидуалност;  
  • Да подпомага създаването и поддържането на материална база, свързана с постигане на целите; 
  • Да спомага за поддържане сградния фонд и дворното пространство на училището;
  • Насърчаване на сътрудничеството между бивши и настоящи възпитаници на училището; 
  • Изграждането на общностен дух на всички завършили училището и обединяването на техните усилия за постигане на горните цели; 
  • Популяризиране на дейността на Сдружението, постиженията на завършилите ЕГ Проф. Д-р Асен Златаров гр. Хасково и на цялостната дейността на ЕГ Проф. Д-р Асен Златаров гр. Хасково.

 

С настоящото съобщение Ви уведомяваме, че новоучреденото Сдружение набира членове и Ви приканваме да прегърнете нашата мисия! 

 

Заедно можем повече!

Сподели: