Неделя 04, Юни 2023г.
Текущи обявления за раздел "Профил на купувача"
Публикувано на: Обявление Последна промяна
08.05.2021г. Вид на процедурата:
Публично състезание
Уникален номер в Регистъра на ОП:
01772-2021-0001
Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
Доставка на техническо оборудване и обзавеждане за Езикова гимназия “Проф. д-р Асен Златаров” - гр. Хасково за изпълнение на проект по Национална програма “Изграждане на училищна STEM среда”
Свързана преписка
08.05.2021г.
10.09.2019г. Вид на процедурата:
Решение за откриване на процедура
Уникален номер в Регистъра на ОП:
932636
Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
Доставка на природен газ за отоплителни сезони 2019/2020, 2020/2021, 2021/2012 г.
Свързана преписка
11.09.2019г.
08.09.2018г. Вид на процедурата:
Решение за откриване на процедура
Уникален номер в Регистъра на ОП:
865026
Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
Доставка на гориво за отопление за нуждите на ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров" - гр. Хасково за отоплителен сезон 2018 - 2019 г
Свързана преписка
08.09.2018г.
22.08.2018г. Вид на процедурата:
Решение за откриване на процедура
Уникален номер в Регистъра на ОП:
863998
Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
Доставка на природен газ за Езикова гимназия "Проф. д-р Асен Златаров"- гр. Хасково за отоплителен сезон 2018/2019 г.
Свързана преписка
22.08.2018г.
09.10.2017г. Вид на процедурата:
Договаряне без предварително обявление
Уникален номер в Регистъра на ОП:
808773
Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
Доставка на дизелово гориво за отопление S-0,001% за отоплителен сезон 2017/2018 г.
Свързана преписка
26.10.2017г.
31.08.2017г. Вид на процедурата:
Публично състезание
Уникален номер в Регистъра на ОП:
Решение № 803185
Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
Доставка на дизелово гориво за отопление S-0.001 % за отоплителен сезон 2017/2018 г.
Свързана преписка
04.09.2017г.
23.08.2017г. Вид на процедурата:
Договаряне без предварително обявление
Уникален номер в Регистъра на ОП:
802091
Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
Доставка на природен газ за отоплителен сезон 2017/2018 г. за нуждите на ГПЧЕ "Проф. д-р Асен Златаров" - Хасково
Свързана преписка
23.08.2017г.
14.10.2016г. Вид на процедурата:
Договаряне без предварително обявление
Уникален номер в Регистъра на ОП:
753305
Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
Доставка на природен газ за нуждите на ГПЧЕ "Проф. д-р Асен Златаров" - Хасково за отоплителен сезон 2016/2017 г.
Свързана преписка
14.10.2016г.