Понеделник 16, Май 2022г.
Текущи обявления за раздел "Профил на купувача"
Публикувано на: Обявление Последна промяна
30.09.2016г. Вид на процедурата:
Публично състезание
Уникален номер в Регистъра на ОП:
751129
Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
Доставка на дизелово гориво за отопление S-0,001 % по заявка за нуждите на ГПЧЕ „Проф. д-р Асен Златаров“ гр.Хасково за отоплителен период 2016г./2017г.
Свързана преписка
30.09.2016г.