Сряда 21, Април 2021г.
Съобщения за раздел "Профил на купувача"
Дата на публикуване: 30.09.2016г.
Уникален номер в Регистъра на ОП: 751129
Описание на поръчката: Доставка на дизелово гориво за отопление S-0,001 % по заявка за нуждите на ГПЧЕ „Проф. д-р Асен Златаров“ гр.Хасково за отоплителен период 2016г./2017г.
Вид на процедурата: Публично състезание