Събота 27, Ноември 2021г.
Съобщения за раздел "Профил на купувача"
Дата на публикуване: 14.10.2016г.
Уникален номер в Регистъра на ОП: 753305
Описание на поръчката: Доставка на природен газ за нуждите на ГПЧЕ "Проф. д-р Асен Златаров" - Хасково за отоплителен сезон 2016/2017 г.
Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление