Събота 27, Ноември 2021г.
Съобщения за раздел "Профил на купувача"
Дата на публикуване: 09.10.2017г.
Уникален номер в Регистъра на ОП: 808773
Описание на поръчката: Доставка на дизелово гориво за отопление S-0,001% за отоплителен сезон 2017/2018 г.
Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление