Събота 27, Ноември 2021г.
Съобщения за раздел "Профил на купувача"
Дата на публикуване: 22.08.2018г.
Уникален номер в Регистъра на ОП: 863998
Описание на поръчката: Доставка на природен газ за Езикова гимназия "Проф. д-р Асен Златаров"- гр. Хасково за отоплителен сезон 2018/2019 г.
Вид на процедурата: Решение за откриване на процедура