ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров", град Хасково
Дейности

СПИСЪК НА КЛУБОВЕТЕ ПО ИНТЕРЕСИ
2023-2024 г.

 1. „Млад програмист“ с р-л Минка Киркова за 8 – 10 клас
  2. „Математика“ с р-л Невена Душкова за 12 клас
  3. „Театър на немски език“ с р-л Стефка Цонкова за 8 – 12 клас
  4. „Предприемачество“ с р-л Дарина Влайкова за 10 – 12 клас
  5. „Приложно изкуство“ с р-л Радка Латева за 8 – 12 клас
  6. „Цветна палитра“ с р-л Хрипси Митова за 8 – 12 клас
  7. „Испански театър“ с р-л Мерседес Родригес за 8 – 12 клас
  8. „Словесни слънца“ с р-л Митко Ламбов за 8 – 12 клас
  9. „Старогръцки език“ с р-л Кирил Темелков за 8 – 12 клас
  10. „Дигитално изкуство“ с р-л Славян Костов за 8-12 клас
  11. „Фото илюзия“ с р-л Диана Иванова за 8 клас
  12. „Творческо писане на английски език“ с р-л Диана Деспова за 8 – 12 клас