Вторник 21, Септември 2021г.
Публикации от последните 7 дни
Какво би следвало да се подобри в начина на преподаване?
Да се използват по-често дигиталните технологии.
Учебният материал да се преподава по-изчерпателно.
Да се подобрят начините на оценяване.
По-често да се организират дейности за работа в екип.
По-често да се използва проектобазирано обучение.
Да се използват по-често дигиталните технологии.: 6
 
12%
Учебният материал да се преподава по-изчерпателно.: 9
 
17%
Да се подобрят начините на оценяване.: 20
 
38%
По-често да се организират дейности за работа в екип.: 14
 
27%
По-често да се използва проектобазирано обучение.: 3
 
6%
Общо гласували: 52