ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров", град Хасково
Прием

Утвърден план-прием за учебната 2024/2025 година

8А и 8Б клас: немски и английски език – 2 паралелки по 26 ученици, общо 52 ученици, профил “Чужди езици” с първи профилиращ предмет – немски език, и втори – английски език с интензивно изучаване на немски език.

8В клас: английски и немски език – 1 паралелка – 26 ученици ,профил “Чужди езици” с първи профилиращ предмет английски език и втори – немски език с интензивно изучаване на английски език.

8Г клас: биология и химия с английски език – 1 паралелка – 26 ученици, профил “Природни науки” с първи профилиращ предмет биология и втори профилиращ предмет химия с интензивно изучаване на английски език.

8Д клас: английски и руски език – 1 паралелка – 26 ученици, с първи чужд език – профил “Чужди езици” с първи профилиращ предмет английски, и втори – руски език, с интензивно изучаване на английски език.

8Е клас: английски и испански език – 1 паралелка – 26 ученици, с първи чужд език – профил “Чужди езици” с първи профилиращ предмет английски, и втори – испански език, с интензивно изучаване на английски език.

8Ж клас: испански и английски език – 1 паралелка – 26 ученици, профил “Чужди езици” с първи профилиращ предмет – испански, и втори – английски език, с интензивно изучаване на испански език.

 

Балообразуване за прием през учебната 2024/2025 година

Балът за класиране в ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково през учебната 2024/2025 г. ще се формира по следния начин:

  • за паралелките с профил “Чужди езици” като сума от удвоените оценките от външното оценяване по български език и литература и по математика и от оценките по математика и по български език и литература от учебните предмети от група А от свидетелството за завършена основна степен на образование;
  • за паралелката с профил “Природни науки” като сума от удвоените оценките от външното оценяване по български език и литература и по математика и от оценките по биология и здравно образование и по български език и литература от учебните предмети от група А от свидетелството за завършена основна степен на образование.