ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров", град Хасково
Умения за иновации

STEM програмата на Intel® „Умения за иновации” е с фокус върху трансформиране на начина, по който технологиите се използват в образованието.

ЕГ “Проф. д-р Асен Златаров” град Хасково е  едно от четирите пилотни училища в България, които се включиха в проекта на Intel Skills for Innovation (Умения за иновации) в сътрудничество с Център за творческо обучение. Програмата се прилага в България от началото на 2021 г. и позволява включването на ученици в СТЕМ уроци, поставяйки ги в конкретна научна среда. Уроците са интердисциплинарни, дават възможност на природните науки заедно с информационните технологии и математиката да направят учениците активни участници в учебния процес, за нови знания, умения и опит. 
Ние използваме програмата, защото тя ни дава пакет от учебни ресурси – готови уроци, които ни помагат да се постигнем СТЕМ целите на училището. Използваните уроци до момента са „Математика на пандемиите“, „Орбитална симулация”, “Пластмасата е навсякъде”.

 

Биологията и информационните технологии се съчетават в общ урок „Пластмасата е навсякъде“

На 25.11.2023г. с открит урок на тема „Пластмасата е навсякъде“ единадесет ученици от 10В клас, ръководени от своите учители г-жа Даниела Димитрова и г-жа София Василева, представиха гимназията ни на Националната конференция „Умения за иновации“ , организирана от Центъра за творческо обучение. Интердисциплинарният урок, основан на методика и образователни материали на Интел, интегрира в един проект компетентности по география, химия, биология и информационни технологии. Благодарение на уменията на талантливите ни учители и ученици и вещото менторство на г-жа Весела Русева от Центъра за творческо обучение урокът бе подготвен и проведен по впечатляващ начин. Присъстващите учители, директори и образователни експерти от страната и чужбина аплодираха участниците и запазиха силен спомен от видяното.

 

С чатбот ученици обсъждат замърсяването на водата в интердисциплинарен урок „Замърсяване на водите и разговор с роботи“

Чатбот с готови решения за преодоляване на проблема със замърсяването на водата на планетата създадоха учениците от 10е клас. „Компютърният мозък“ е настроен да отговаря на теми свързани с видовете замърсявания на водата – химическо, хранително, петролно, замърсяване с микроорганизми и замърсяване вследствие на намаляване на кислорода.
В рамките на 6 учебни часа по три предмета – биология, английски език и информационни технологии, десетокласниците изпълняват редица практически задачи и проучване на английски език. На база на направените проучвания създават статии, които служат за база знания на създадения от тях чатбот, който отговаря само на въпроси, зададени на английски език.
Трудът на учениците и техните преподаватели – Д. Димитрова, Н.Дукова и С. Василева бе представен под формата на открит урок на 19.03.2024г. в гимназията. На проявата присъстваха директори на училища от Добрич и Хасково, учители от областта и регионалният мениджър на Центъра за творческо обучение за гр. Пловдив Весела Русева.