ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров", град Хасково
Прием в 8. клас

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ 

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024 г.

Вид дейност Срок
1.

 

Подаване на документи за участие в приема на ученици по НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование.

 

08  – 10 юли 2024 г.

 

2.

 

Обявяване на резултатите от първи етап на класиране.

 

до 12 юли 2024 г.

 

3.

 

Записване на класираните ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

 

15 – 17 юли 2024 г.

 

4.

 

Обявяване на резултатите от втори етап на класиране.

 

до 19 юли 2024 г.

 

5.

 

Записване на класираните ученици на втори етап на класиране.

 

22- 24 юли 2024 г.

 

6.

 

Обявяване на незаетите места след втори етап на класиране.

 

25 юли 2024 г.

 

7.

 

Подаване на заявление за участие в трети етап на класиране.

 

на 26 и 29 юли 2024 г.

 

8.

 

Обявяване на резултатите от трети етап на класиране.

 

до 30 юли 2024 г.

 

9.

 

Записване на класираните ученици на трети етап на класиране.

 

31 юли и 01 август 2024 г.

 

10.

 

Обявяване на свободните места за четвърти етап на класиране.

 

до 02 август 2024 г.

 

11.

 

Подаване на заявление за участие в четвърти етап на класиране.

 

05 и 06 август 2024 г.

 

12.

 

Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиране.

 

до 07 август 2024 г.

 

13.

 

Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране.

 

08 и 09 август 2024 г.

 

14.

 

Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране.

 

до 12 август 2024 г.

 

15.

 

Попълване на свободните места след четвърти етап на класиране.

 

Определя се от директора до 11.09.2024 г.