ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров", град Хасково
Прием в 8. клас

ГРАФИК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС

В периода 08.07.2024 г. – 10.07.2024 г. предстои подаване на заявления за участие в първи етап на класиране в училищата с прием по реда на Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование.

Подаването на заявление за участие в първи, трети и четвърти етап на класиране ще бъде само по електронен път на платформата https://infopriem.mon.bg.Това може да стане:

  • без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието;
  • със съдействие на училището, в което ученикът завършва VII клас през профила на ученика в рамките на работния ден;
  • със съдействие на друго училище (т. нар. училище-гнездо), определено от началника на РУО – Хасково, в рамките на работния ден.

Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа  https://infopriem.mon.bg и индивидуален код за достъп.

 

Първи етап на приемане на документи и записване на приетите ученици – 15.07.2024 – 17.07.2024 г.

Втори етап на приемане на документи и записване на приетите ученици – 22.07.2024 – 24.07.2024 г.

Трети етап на приемане на документи и записване на приетите ученици – 31.07.2024 – 01.08.2024 г.

Четвърти етап на приемане на документи и записване на приетите ученици – 08.08.2024 – 09.08.2024 г.

След четвърти етап на приемане на документи и записване на приетите ученици – 02.09.2024 – 03.09.2024 г.

 

Работно време на комисиите:

08:00 ч. – 12:00 ч.

12:30 ч. – 16:30 ч.

Документи за записване