ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров", град Хасково
Прием в 8. клас

ПРИЕМ В 8. КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024 г.

 

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Подаването на заявления за участие в първи етап на класиране е в периода 05.07.2023 г. – 07.07.2023 г. по електронен път на адрес https://infopriem.mon.bg. Това може да стане:

  • без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието;
  • със съдействие на училището, в което ученикът завършва VII клас, през профила на ученика в рамките на работния ден;
  • със съдействие на друго училище (т. нар. училище-гнездо), определено от началника на РУО – Хасково, в рамките на работния ден.

Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа  https://infopriem.mon.bg и индивидуален код за достъп.

Обръщаме внимание, че за посочване на желания, които са професионални паралелки, е необходимо да се приложи медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.

Цялата необходима информация относно оценки ще бъде отразена по служебен път, преди да се пристъпи към балообразуване и класиране. Поради огромния обем информацията се прехвърля поетапно и е възможно все още да не е видима в момента на попълване на заявление за участие в първи етап на класиране.

Паралелките, в които през тази година ще се осъществи прием в ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“, са:

1. Чужди езици – немски и английски, 2 паралелки, 52 места, код на паралелките 2598.

2. Чужди езици – английски и немски, 1 паралелка, 26 места, код на паралелката 2604.

3. Чужди езици – английски и руски 1 паралелка, 25 места, код на паралелката 2622.

4. Чужди езици – английски и испански, 1 паралелка, 26 места, код на паралелката 2625.

5. Чужди езици – испански и английски, 1 паралелка, 26 места, код на паралелката 2628.

6. Природни науки – биология и химия с интензивно изучаване на английски език, 1 паралелка, 26 места, код на паралелката 2614.

При попълването на заявленията първо се избира съответното РУО от областта, в която се намират желаните училища. След това се избира училището, а накрая – желаната паралелка по реда на желанията на ученика. Съветваме Ви да подредите в заявлението паралелките в поредност, която съответства на желанието на седмокласника, а не на резултата му от НВО.

Всички необходими документи може да намерите тук.

Въпроси, свързани с приема на ученици в VIII клас в ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“, може да задавате на имейл vasileva.sofia@eghaskovo.org.