ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров", град Хасково
Документи за прием

Работното време на комисията за прием и записване на ученици в осми клас през учебната 2023/2024 г.  е както следва:

13.07. 2023 г.: от 08.00 ч. до  12.00 ч. и от 12.30 ч. до 16.30 ч.

14.07. 2023 г.: от 08.00 ч. до  12.00 ч. и от 12.30 ч. до 16.30 ч.

17.07.2023 г.: от 08.00 ч. до  12.00 ч. и от 12.30 ч. до 16.00 ч.

 

Записването се извършва в присъствие на ученика, придружен от родител (настойник) или нотариално упълномощено лице.

При записването (подаването на заявление за участие във второ класиране) се представя оригиналът на свидетелство за основно образование по чл.130, ал.1 от ЗПУО, както и документи за самоличност на родител и на ученик.

 

Необходими документи

Документи за записване в 8. клас – профил „Чужди езици“

Документи за записване в 8. клас профил „Природни науки“