ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров", град Хасково
ДЗИ

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити:

Сесия май – юни

Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 17 май 2024 г., начало 08,30 ч.

Втори задължителен държавен зрелостен изпит – 20 май 2024 г., начало 08,30 ч.

Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 22 май – 31 май 2024 г.

Сесия август – септември

Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 22 август 2024 г., начало 08,30 ч.

Втори задължителен държавен зрелостен изпит – 23 август 2024 г., начало 08,30 ч.

Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 – 30 август 2024 г.

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити и на задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация през учебната 2023 – 2024 година:

 

Дейност

Срок
Сесия май – юни Сесия: август – септември
Подаване на заявления за допускане до ДЗИ, регистриране на заявленията в единната информационна система за изпити и прием (ЕИСИП) и издаване на служебни бележки 06.02.2024 г.–

21.02.2024 г.

26.06.2024 г. –

11.07.2024 г.

Допускане до ДЗИ и издаване и предоставяне на зрелостниците на служебни бележки за допускане до 16.05.2024 г. до 21.08.2024 г.
Обявяване на резултатите от ДЗИ до 07.06.2024 г.

включително

до 05.09.2024 г.

включително