ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров", град Хасково
НВО

Средни резултати на ниво училище по български език и по математика от НВО 10. клас 2022/2023
Среден процент от максималния брой точки Среден процент от максималния брой точки Среден процент от максималния брой точки Среден процент спрямо национално ниво
Ниво училище Регионално ниво Национално ниво
Общо Общо Общо
БЕЛ 64,01 42,04 49,44 152
МАТ 47,05 32,54 34,05 145
Средни резултати на учениците от НВО 10. клас по испански език
Среден процент от максималния брой точки
Ниво училище Регионално ниво Национално ниво
Общо Общо Общо
80,06 80,06 72,7
Средни резултати на учениците от НВО 10. клас по английски език
Среден процент от максималния брой точки
Ниво училище Регионално ниво Национално ниво
Общо Общо Общо
79,14 80,22 80,39
Средни резултати на учениците от НВО 10. клас по информационни технологии за измерване на дигитални компетентности
Среден процент от максималния брой точки
Ниво училище Регионално ниво Национално ниво
Общо Общо Общо
76 54,32 53,73