ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров", град Хасково




Образци на документи

Заявление за освобождаване от учебни занятия до директора


Заявление за освобождаване от учебни занятия до класен ръководител


Заявление за преминаване в ОРЕС


Заявление за настаняване в общежитие