ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров", град Хасково
Прием

Код Име на паралелката Вид Профил Балообразуване   Брой паралелки Брой ученици
2598 Немски език и английски език профилирана Чужди езици (2хБЕЛ + 2хМАТ от НВО) + (1хБЕЛ + 1хМ от свидетелство) 2 52
2604 Английски език и немски език профилирана Чужди езици (2хБЕЛ + 2хМАТ от НВО) + (1хБЕЛ + 1хМ от свидетелство) 1 26
2614 Биология и химия с английски език профилирана Природни науки (2хБЕЛ + 2хМАТ от НВО) + (1хБЕЛ + 1хМ от свидетелство) 1 26
2622 Английски език и руски език профилирана Чужди езици (2хБЕЛ + 2хМАТ от НВО) + (1хБЕЛ + 1хМ от свидетелство) 1 26
2625 Английски език и испански език профилирана Чужди езици (2хБЕЛ + 2хМАТ от НВО) + (1хБЕЛ + 1хМ от свидетелство) 1 26
2628 Испански език и английски език профилирана Чужди езици (2хБЕЛ + 2хМАТ от НВО) + (1хБЕЛ + 1хМ от свидетелство) 1 26