ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров", град Хасково
Обществен съвет

ПОКАНА

Уважаеми членове на Обществения съвет на ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково,

На основание чл. 20. (1) от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата свиквам заседание на Обществения съвет на ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково, което ще се проведе на 17.04.2024 г. от 17:30 ч. в кабинета на директора на ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково при следния дневен ред:

  1. Отчет за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2024 г.

  2. Становище на Обществения съвет за учебния план за учебната 2024/2025 г.

  3. Становище на Обществения съвет относно промени в Правилника за дейността на училището.

Моля да потвърдите присъствието си чрез имейл, изпратен на електронен адрес yanev.deyan@eghaskovo.org.

С уважение,

Лина Иванова, председател на Обществения съвет на ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково